Aanbod

'De kracht van het samenzijn'
 
 
Coaching op Maat
Omdat ieder kind en iedere hulpvraag verschillend is, bied ik een coachtraject aan dat op maat wordt samengesteld. Ik stem de interventies af op de interesses van het kind in combinatie met de leeftijd en de hulpvraag. De sessies zijn afwisselend en laagdrempelig voor kinderen. Er worden leuke dingen gedaan terwijl ondertussen over lastige onderwerpen wordt gesproken.
Ouders worden betrokken bij de coaching om een hoger rendement te kunnen behalen. Een goede afstemming en samenwerking tussen coach en ouders is veelal extra helpend voor het kind. Het aantal sessies wordt in overleg met ouders besproken. Over het algemeen is minimaal vier sessies wenselijk gezien het opbouwen van een veilige en goede coach-kind relatie.
 
Naast individuele coaching bied ik een aantal andere vormen van ondersteuning aan. Onderstaand een opsomming met een korte omschrijving. Meer informatie kan uiteraard opgevraagd worden.
 
KIES
KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie) is een preventief- en hulpverleningsprogramma voor kinderen in een echtscheidingssituatie. Door middel van spel, creatieve werkvormen en gesprek doorlopen kinderen een speciaal voor hen ontwikkeld programma over het proces van de scheiding. Kinderen leren beter om te gaan met de soms verwarrende situatie waarin zij verkeren en gevoelens beter te begrijpen en verwerken. Inpricipe gaat het om 8 bijeenkomsten van 1 uur die onder schooltijd plaatsvinden. 
 
Effecten van KIES:
  • het verbetert de communicatie met ouders
  • het verbetert het gevoel van welzijn van het kind
  • het laat het kind de scheiding beter te begrijpen
  • ouders en kinderen weten beter wat te doen als er problemen zijn
  • het kind heeft frequenter contact met vader/ moeder
 
Words of Pictures
Soms maken kinderen veel mee in hun leven en is het voor hen niet duidelijk hoe gebeurtenissen zijn verlopen. En/ of er wordt richting het kind verschillende versies uitgelegd gebasseerd op ieder zijn eigen beleving. Dit kan verwarrend zijn waardoor het kind vast kan lopen in zijn of haar ontwikkeling. Het op papier zetten van het levensverhaal met daarbij tekeningen die de woorden versterken, is een mooi middel om het kind meer duidelijkheid te geven. Als een kind weet hoe het zit, ontstaat er ook ruimte voor het voelen en uiten van emoties, voor begrip, rust, loslaten, acceptatie, etc.
Het maken van Words of Pictures is een intensief proces dat redelijk veel tijd kost. Het is wenselijk dat beide ouders meewerken aan het verhaal en dat dit door hen beiden gedragen kan worden. Dit houdt in dat er 1 verhaal ontstaat waar ouders achter kunnen staan en dat het kind te horen krijgt. Verschillen van beleving worden echter wel benoemd, maar de toon in het verhaal is respectvol zodat het kind naar beide ouders loyaal kan zijn en blijven. 
 
 
Relax Kids lessen
Relax Kids is in 2001 opgezet door Marneta Viegas in Engeland. De Relax Kids lessen bestaan uit een 7 stappen systeem waardoor kinderen leren zich rustig, gefocust en ontspannen te voelen. De lessen bestaan uit dans, beweging, drama, ontspaningsspel, streching, onderlinge kindermassage, ademhalingsoefeningen, mindfulness en visualisaties. 
De lessen helpen kinderen om plezier te hebben, nieuwe vrienden te maken, hun fantasie en creativiteit te ontwikkelen, hun gevoel van eigenwaarde stimuleren en het aanleren van belangrijke emotionele vaardigheden, inclusief ontspanningstechnieken en meditatie. Iedere les heeft een nieuw thema zodat kinderen enthousiast en geprikkeld blijven. 
In dit filmpje wordt weergegeven wat Relax Kids precies inhoud: LinkRelaxKids 
 
Workshops:
 
Verbindend Schilderen
Deze workshop is bedoeld voor:
  • ouder en kind. Soms is de relatie met uw kind ingewikkeld. Of u verlangt meer verdieping of verbinding in de relatie met uw kind. Het kan ook zijn dat er iets ingrijpends is gebeurd zoals een overlijden, scheiding, etc. Door middel van het maken van een schilderij/ collage gaat u op een andere manier in gesprek met uw zoon of dochter.
  • broers en zussen. Het is niet vanzelfsprekend dat de band tussen broers en zussen onderling goed is of vanzelf gaat. Door middels van het maken van een schilderij/ collage staan uw kinderen stil bij het onderlinge contact. Wat gaat er goed en welke wensen en oplossingen hebben ze om het contact te verbeteren?
  • kind dat gepest wordt en zijn/ haar ‘pester’. Uw kind kan er erg onder leiden als hij/ zij gepest wordt. Of u wilt veranderen dat uw kind een pester is. Over het algemeen wordt er op scholen veel gedaan om pesten te voorkomen en te bestrijden. De sessie verbindend schilderen is een nieuwe, andere benadering. Het is de bedoeling dat er meer begrip is voor elkaar en dat de kinderen elkaar op een andere manier beter leren kennen, met als doel dat het pestgedrag verdwijnt en er een helend proces in gang gezet wordt.
De schilderactiviteit bestaat uit een sessie van ongeveer anderhalf uur. Op een doek van 30 cm bij 40 cm maakt u beiden een schilderij waarin het gevoel weergegeven wordt over een bepaalde periode, een specifieke gebeurtenis of de onderlinge relatie op zich. Er mogen tevens gescheurde woorden en afbeeldingen uit tijdschriften worden geplakt. Wanneer het schilderij af is, wordt het resultaat uitgebreid met elkaar besproken. Er wordt gevraagd naar de betekenis van kleuren, afbeeldingen, woorden en symbolen. Naast dat het een leuke activiteit is om te doen met elkaar, kunnen er diepe emoties worden geraakt. Hierdoor ontstaat er over het algemeen meer begrip, erkenning en verbinding richting de ander.

 Moeder en dochter