'Alles wat je aandacht geeft, groeit'!

Kennismaking
U kunt vrijblijvend een afspraak plannen, waarin we kennis met elkaar kunnen maken. We bespreken de reden van uw vraag om begeleiding en kijken of het onderling ”klikt”.

Intakegesprek
Voorafgaand aan een intakegesprek vraag ik u een vragenlijst per email in te vullen en terug te sturen. Tijdens het intakegesprek (bij voorkeur met het kind erbij) nemen we de vragenlijst door en bepalen we wat de hulpvraag is van zowel het kind als de ouders. De hulpvraag kan verschillend zijn. Over het algemeen probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag van het kind. Het is belangrijk dat het kind zich gehoord en erkent voelt en dat de kans op succeservaringen groot zijn. In veel gevallen komt de hulpvraag van de ouders ook aan bod gaandeweg de sessies.

Coachtraject
Een coachtraject is oplossingsgericht. Dit houdt in dat het niet de bedoeling is dat er eindeloze sessies worden afgesproken. We werken aan een concreet en duidelijk afgesproken hulpvraag.
Gemiddeld duurt een coachtraject tussen de 4 en de 8 sessies (van circa 1 uur). Een herhaalsessie kan altijd in overleg worden afgesproken, bijvoorbeeld na een paar maanden.
Het opbouwen van een vertrouwensband staat met name bij de start van een coachtraject centraal. Vervolgens stel ik een plan op van waaruit de begeleiding plaats gaat vinden. Omdat ieder kind anders is, andere interesses en voorkeuren heeft, stem ik de begeleiding hierop af. De coaching is een laagdrempelige speelse begeleiding waarbij ik gebruik maak van:

  • Gesprek- en luistertechnieken
  • Creatieve werkvormen zoals tekenen, knutselen, kleien, verven, muziek, enz.<
  • Meditatie, ontspannings- en visualisatie oefeningen
  • De methode Taal erbij (praten via met duplopoppetjes/ familieopstelling)
  • Boeken lezen, mindmap maken, schaalwandelen
  • Spelvormen bijvoorbeeld: rollenspellen, coachspellen, inbeeldingsoefeningen, enz.

Betrokkenheid regiebehandelaar

Er is met gemeentes afgesproken dat er gelet moet worden op kwaliteit. Om deze reden is er een regiebehandelaar betrokken. Ik bespreek clienten met de betreffende regiebehandelaar tijdens werkbegeleiding. De regiebehandelaar volgt het proces, denkt mee en schuift aan bij gesprekken wanneer dat wenselijk is. 

Terugkoppeling & eindevaluatie
De kinderen die bij mij een coachtraject volgen, moeten zich veilig kunnen voelen en weten dat ze in vertrouwen hun persoonlijke verhaal en gevoelens kunnen delen. Daarom maak ik met hen de afspraak dat wat besproken wordt binnen de sessies blijft. Tenzij de veiligheid van het kind of anderen in het geding komt. Wel spreek ik af dat de grote lijnen over de voortgang naar ouders wordt teruggekoppeld. Ouders ontvangen toegang tot het dossier en kunnen in Zilliz voortgangsrapportage meelezen. 

Er vanuit gaande dat uw kind maar even in zijn/ haar leven met mij te maken krijgt, vind ik het belangrijk om kinderen te versterken richting hun steunbronnen (familie, vrienden, school). De mate van succes wordt vergroot wanneer hetgeen tijdens coachsessies wordt geoefend en ervaren, ook buiten de sessies wordt gedeeld en/ of toegepast. Ik stimuleer kinderen dan ook om hun ervaringen te delen met anderen. In sommige gevallen koppel ik ouders terug welke interventie ik tijdens een sessie heb toegepast omdat deze dan ook thuis kan worden geoefend.
Aan het einde van een coachtraject plannen we een eindgesprek waar we met elkaar stilstaan bij het doorlopen proces en de behaalde resultaten. Indien wenselijk kan er een beknopt verslag worden gemaakt.

Locatie
Er zijn verschillende mogelijkheden waar kinderen door mij gecoacht kunnen worden:

  • Praktijkruimte > deze is gevestigd aan Grootoort 17 in Broek op Langedijk. Via de steeg doorlopen richting de waterkant. 
  • ​Bij uw thuis > Het voordeel hiervan is dat de omgeving voor het kind bekend is en veiligheid kan geven. Vaak plan ik de kennismaking bij kind en ouder(s) thuis.
  • Op school > In overleg met de leerkracht en directie kan ik ook op school coachen. Voordeel is dat hierdoor de lijnen met school erg kort zijn. Tevens is het kind na school gewoon vrij.

Werkdagen
Mijn coachwerkdagen zijn in principe maandag, woensdag en vrijdag. Uiteraard kijken we goed of we afspraken passend kunnen maken. Ik probeer me daar flexibel in op te stellen.  

Bos gezocht. Voor alle beren op de weg.